972 31 37 07 info@hortal.net

QUÈ FEM

Categoritzem els nostres serveis en tres grans branques: HORGUIX, HORPLAC i HORFOC.

HORGUIX

 

 

 • ENGUIXAT A MAQUINA

 • ENGUIXAT MANUAL

 • TOT TIPUS DE DECORACIO

 • MORTER I MONOCAPA PROJECTATS

 • ALLISSAT DE PARETS

HORPLAC

 

 

 • DIVISIONS INTERIORS

 • FALSOS SOSTRES

 • SOSTRES DESMONTABLES

 • TOT TIPUS D’INSONORITZACIONS EN SEC

 • AILLAMENTS TERMICS

HORFOC

 

 

 • IGNIFUGATS PROJECTAT

 • IGNIFUGATS EN SEC