972 31 37 07 info@hortal.net

Els sectors immobiliaris i de la construcció es recuperen a Espanya a dues velocitats diferents. Els bons resultats del mercat residencial, amb diferències geogràfiques, contrarresten amb la feble contractació d’obra pública. Es venen més pisos i s’obren més agències immobiliàries, però les matèries primes per a la construcció encara estan en crisis, els hi costa molt recuperar-se.

S’accelera la inversió en construcció comercial

A finals del 2014, es va accelerar l’inversió en edificis comercials i/o oficines, mentre la venda en vivendes quedava estancada. El 2015 ja es va notar una reactivació del mercat residencial però va quedar reflectit la dualitat que existeix ene l sector: Hi havia una gran diferència entre el ritme de creixement de les grans capitals i zones de costa respecte la resta d’Espanya.

Mentre el conjunt del mercat privat es recupera, les licitacions d’obres públiques cauen. Mentre el negoci dels serveis immobiliaris es torna a animar, la producció de matèries primes continua estancada. És resultat d’una recuperació desigual, producte de l’explosió de la bombolla immobiliària.

Al segon trimestre del 2016, es van registrar poc més d’un centenar de miler de compravendes de pisos i cases, la dad més elevada des del 2011 (segons el Col·legi de Registradors de la Propietat d’Espanya). L’augment confirma la tendència que es veu reflectit en l’activitat de les agències immobiliàries. N’hi han moltes agències immobiliàries que han incrementat el nombre d’oficines arreu del país.

Com a resum de les vendes, podem dir que la compravenda de residències és una de les dades més positives del sector. L’adjudicació d’obres públiques n’és l’altra cara de la moneda, han caigut prop d’un 20% aquest primer semestre de l’any 2016, respecte el mateix període de l’any anterior.

El consum de ciment es manté tot i que ha baixat una mica respecte els anys anteriors, situació similar al formigó que, tot i encara estar lluny dels consums previs a la crisi, ha crescut prop d’un 3% durant l’any 2015.