972 31 37 07 info@hortal.net

Com que no sempre parlarem de construcció, avui volem aprofitar per parlar-vos d’aquest fenomen.

Alguns minerals contenen aigua en la seva estructura cristal·lina, com el guix, que és un mineral que apareix en zones àrides i és abundant a la península Ibèrica. En condicions naturals, el guix pot perdre l’aigua formant basanita, un sulfat càlcic amb mitja molècula d’aigua, o anhidrita, sulfat càlcic sense aigua.

Aquesta capacitat d’hidratar-se i deshidratar-se podria ésser la clau de la supervivència de moltes espècies de plantes en èpoques seques. Un estudi ha aportat evidències que donen suport a aquesta possibilitat on els resultats es van publicar a la revista Nature Communications.

Aigua del xilema

A l’estudi s’ha comparat la composició de l’aigua del guix amb l’aigua del xilema, anomenada savia bruta extreta del terra per la planta, i s’han estimat la contribució relativa de cadascuna de les fonts d’aigua.

Els resultats demostren que l’aigua de la cristal·lització del guix és una font d’aigua fonamental per les plantes d’arrel poc profunda en terrenys amb guix, sobretot a l’estiu.

També a Mart

El guix també és un mineral freqüent a Mart, on experts l’han identificat com a substrat clau a la cerca de forma de vida.