972 31 37 07 info@hortal.net

Hi ha quantitats tan elevades que són impossibles de visualitzar encara que tinguem una mesura de comparació. Quant són 16 milions de tones de diòxid de carboni? Tot i sabent que 20 tones de terra (20.000kg) és el que pot carregar un camió d’obra… sembla impossible fer-se una idea de la magnitud.  A més, les xifres d’emissions de CO2 són difícils d’entendre perquè són partícules en suspensió, invisibles… producte de la combustió fòssil.

Realment, la resposta pot ser molt senzilla: Aquesta quantitat es correspon a les emissions de gas hivernacle del sector residencial espanyol. No ens adonem perquè no el veiem, però si es pogués dipositar… la gent s’espantaria.

El parc d’habitatges és responsable del 18% del consum total d’energia i del 8% d’emissions

El sector residencial acapara el 18% del consum total d’energia del país i és responsable del 8% de les emissions, percentatge que n’augmenta al 12% si tenim en compte edificis comercials i institucionals, segons el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Es pretén reduir en un 10% al 2020 i en un 30% al 2030, respecte a el 2005, l’emissió dels gasos. La finalitat: Que l’augment de la temperatura mitjana global fruit de l’efecte hivernacle, es quedi per sota dels 2 graus. Aquí també entren els habitatges.

Rehabilitant, invertint

Més que una despesa, és una inversió. Si partim del certificat d’eficiència energètica tipus F, es pot arribar a estalviar entre un 70% i un 75% en la factura energètica amb un bon aïllament, a més del comfort que aquest benestar genera. Dels 25 milions d’habitatges existents, més de 10 milions es van construir sense cap lògica en termes d’eficiència.

Si entre el 2010 i el 2015 totes les obres de rehabilitació de façanes s’haguéssin dut a terme sota criteris d’eficiència energètica, s’hagués guanyat en diners i menys despesa energètica. Tot i que la reforma hagués costat 1,3 vegades més cara, la millor energètica s’hagués incrementat 6,7 vegades.

Hi ha una dada que et farà pensar: L’energia “desaprofitada” equival a tota l’energia necessària per escalfar TOTS els habitatges d’Espanya durant un mes. En termes econòmics, es tradueix en 700 milions d’euros.